Máte ve vaší firmě zájem o zřízení

dětské skupiny?

S čím vším vám můžeme pomoct?

 • po konzultaci s projektantem navrhneme vhodné úpravy prostor
 • poradíme s vhodným vybavením dětské skupiny
 • vyřídíme všechna potřebná povolení včetně těch, která jsou zaměřena na hygienické a požární normy
 • zařídíme zřízení dětské skupiny včetně její evidence na MPSV
 • zajistíme kvalifikovaný personál, jeho vedení a vzdělávání, vše podle zákona
 • zajistíme celkový provoz

Nemusíte se o nic starat: zajistíme zřízení, vedení i hladký provoz vaší dětské skupiny

Zřízením dětské skupiny naše práce nekončí – postaráme se o to, aby vaše dětská skupina fungovala přesně tak, jak potřebujete, a byla pro vaše zaměstnance skutečně užitečným firemním benefitem.

Využijte našeho dlouholetého know-how s vedením dětských skupin

Dlouhodobě se věnujeme slaďování pracovního a rodinného života pomocí dětských skupin. V současnosti v Praze vedeme několik dětských skupin, z toho některé z nich v režimu "firemní dětské skupiny", a jsme zřizovatelem Soukromé mateřské školy Jahoda na Černém Mostě.

10 výhod jahodových dětských skupin

1. Tradice a zkušenost

Tradice a zkušenost Patříme mezi zavedené instituce v této oblasti v ČR: za 7 let prošlo našimi dětskými skupinami 450 dětí ve věku od 1 do 6 let. Máme zkušenost s provozem a vedením dětských skupin a jejich personálu. Pravidelně pracujeme s vícejazyčnými kolektivy dětí.

2. Otevírací doba 

Zajistíme ji podle potřeb vás a vašich zaměstnanců.

3. Věk přijímaných dětí

Přijímáme děti již od jednoho roku až do jejich sedmi let.

4. Malé kolektivy dětí, posílený personál

Nejčastější kapacita je 12 dětí, maximálně však 24. O děti se stará tým vzdělaných chův. V exponovaných fázích dne připadne 1 chůva na 4 děti.

5. Stravování

Jídelníček, o který se stará zdravá firma Ekolandia, rádi přizpůsobíme stravovacím potřebám dítěte.

6. Individuální adaptační program

Vnímáme, že je každé dítě jiné, a rádi se mu přizpůsobíme. Děti v našich dětských skupinách u sebe mohou mít své oblíbené hračky, které jim pomáhají zvyknout si na nové prostředí. Rodiče informujeme, jak se dítě mělo, a společně hledáme způsoby, jak jim v adaptaci co nejvíce pomoct.

7. Vlastní vzdělávací program – "jahodový přístup"

Náš vlastní vzdělávací program vychází z moderních přístupů, klade důraz na sociální a zdravotní inkluzi, na děti ohrožené sociálním vyloučením a na děti s odlišným mateřským jazykem v návaznosti na Strategii 2030+. Dbáme na rozvoj individuality dítěte. Kontinuálně a systematicky sledujeme rozvoj a pokrok jednotlivých dětí.

8. Zážitková pedagogika jako standard

Provozujeme zážitkovou pedagogiku tak, abychom děti nadchli pro spolupráci. V našich dětských skupinách pravidelně probíhá canisterapie, ekologická výchova, muzikoterapie, logopedická prevence, zveme si "čtecí" babičku, chodíme do divadla. Snažíme se obsáhnout všechny oblasti, kde se děti mohou zdokonalovat a učit. K těmto aktivitám si také zveme odborníky.

9. Odborný jahodový tým

Zakládáme si na tom, že jsou naše chůvy vlídné a empatické a dokáží vnímat potřeby nejen dětí, ale i rodičů. Všechny chůvy splňují požadavek na adekvátní vzdělání podle zákona. Navíc pravidelně absolvují kurz první pomoci u dětí a hygienické minimum. V JAHODĚ podporujeme naše chůvy také v individuálním vzdělávání v tématech týkajících se péče o děti v předškolním věku podle jejich výběru.

10. Partnerský vztah s rodiči a transparentní komunikace

Základním nástrojem je otevřená a pravidelná komunikace s rodiči – 2× do roka pořádáme informační schůzku; 4× do roka organizujeme pro děti a jejich rodiče společnou volnočasovou akci. Každý měsíc jsou k dispozici měsíční plány výchovy a nabídka Okomentoval(a): [IQ2]: Nechat vždy jen nadpisy, zbytek textu rozklik individuálních konzultací. Rodiče informujeme o pokrocích jejich dětí a společně hledáme vhodné taktiky, jak například dítě odnaučit od plen či dudlíku. Jsme připraveni řešit i náročné situace.

Děti pouze nehlídáme, ale rozvíjíme a ukazujeme jim možnosti a směry, kterými se mohou vydat. Nehledáme odlišnosti, ale naopak podporujeme děti v přijímání ostatních dětí. Pokud je to v našich silách, rádi přijmeme i dítě se specifickými potřebami.

Terezie Tyburcová, manažerka dětských skupin Jahoda

Dětem v batolecím věku zajišťujeme kvalitní výchovu s ohledem na jejich zdravý vývoj, moderní vzdělávací postupy a s důrazem na sociální integraci a rovnost

Syn se prokazatelně učí nové věci, více kreslí a je více komunikativní. Vždy když vidím chůvy, jak se dětem věnují, tak skoro nevěřím, že jahodové jesličky jsou tak skvělé.

Maminka dítěte DS Jahoda

Moje dcera strávila v dětské skupině na Albertově nádherných dva a půl roku. Chůvy jsou moc vřelé, laskavé a obětavé. Ve školce děti najdou hodně zajímavých aktivit a vždy je čeká něco podnětného. Školka byla pro dceru jako druhý domov, a navíc skvělý start do školního života.

Maminka dítěte DS Jahoda

Věděli jste, že zřízení dětské skupiny je výhodné pro rodiče stejně jako pro organizaci?

 • svým zaměstnancům výrazně usnadní péči o rodinu
 • nemusí nabírat a školit nové zaměstnance, takže ušetří značné náklady na přijímacích řízeních a zaškolování
 • buduje si u zaměstnanců loajalitu
 • posiluje pozitivní vnímání své značky, ať už mezi zaměstnanci, nebo klienty
 • má vliv na zlepšení firemních hodnot a sociální odpovědnosti firmy

Jsme partnerem pro zaměstnavatele, rodiče i děti

Z interního průzkumu JAHODY vyplývá, že:

 • 64% rodičů uvedlo, že hlavním důvodem umístění dítěte do dětské skupiny byl návrat do zaměstnání,
 • pro 73% rodičů (pečujících osob) bylo umístění do dětské skupiny rozhodující pro jejich návrat na trh práce,
 • umístění dítěte do dětské skupiny usnadnilo návrat na trh práce 90% oslovených rodičů (pečujících osob).

Naše dětské skupiny pomáhají rodičům rozšířit potenciál jejich úspěšného a včasného návratu do zaměstnání

Práci jsem po porodu nepřerušila, umístění ve skupině mi však umožnilo pracovat alespoň některé dny v týdnu pravidelně se známou pracovní dobou.

Maminka dítěte DS Jahoda

Neměla jsem v úmyslu vrátit se do práce až po 3 letech, práce mě baví a přišlo mi, že docházka do dětské skupiny bude pro dceru také přínosná, protože jsem již nebyla schopná jí každý den zajišťovat různorodý a zábavný program. Nyní pracuji na poloviční úvazek, a když jsem doma s dcerou, mám opět energii se jí věnovat naplno.

Maminka dítěte DS Jahoda

Kdo jsme a co děláme?

Jsme pražská nezisková organizace s dlouholetou praxí v podpoře sociálně znevýhodněných dětí, dospívajících i rodin. Provázíme děti, mladé lidi a jejich rodiny od útlého věku až do dospělosti: poskytujeme sociální služby i kvalitní péči o děti v předškolním věku. Organizujeme volnočasové, vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity, např. festivaly Strawberry Fields a Strawberry Shake. Působíme v městských částech Prahy 14, Prahy 2 a Prahy 5.

Jedním z našich dlouhodobých cílů je umožnit rodičům znovu se zapojit do pracovního života, který byl dočasně přerušen péčí o dítě. Díky poskytování pravidelné, kvalitní a cenově dostupné předškolní péče o děti ve věku od 1 do 7 let jsme partnery pro zaměstnavatele, rodiče i děti.

Naše hodnoty

Pojďte do toho s námi

Kontaktujte

Terezie Tyburcová
+420 734 445 764

terezie.tyburcova@jahoda.cz

Pro více informací